Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ÜSKÜDAR - Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okulun Tarihçesi

Zeynep Hanım, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa´nın kızı ve 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından sadrazamlığa getirilen Yusuf Kamil Paşa´nın eşidir. İlk roman çevirisini yaptığı için Türk edebiyatında özel bir yeri olan Yusuf Kamil Paşa ile eşi Zeynep Hanım tarafından 1862 tarihinde Nuh Kuyusu semtinde bostan tarlası olan bir arsa alınmış ve üzerine yapılan Zeynep Kamil Hastanesi halka ücretsiz hizmet vermeye başlamıştır. Hastane İstanbul Üsküdar´da sağlık hizmetini günümüze kadar devam ettiren en eski sağlık kuruluşu olmasının yanında İstanbul´un ilk özel hayır kurumudur.

Zeynep Kamil Hastanesinin orijinal planına göre giriş cephesinde bir kitabe bulunmaktadır. Bu kitabeye göre hastanenin kuruluş tarihi 1862’dir. Kitabede “fihi şifaun li´n nas” yani "Onda insanlar için sağlık vardır." (Nahl Suresi 69. Ayet) yazılıdır. Zeynep Hanım ve Kamil Paşa ölümlerinden sonra hastane bahçesinde yaptırılan türbeye defnedilmişlerdir.

Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi 1946 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesindeki bir binada açılmıştır. O zamanki adı Haydarpaşa Hemşire, Ebe ve Laborant okuludur ve kurucu müdürü Türkiye´de hemşirelik mesleğinin kurucularından Esma DENİZ´dir. İlk mezunlarını 1949 yılında veren okulun adı 1958’de Sağlık Koleji olmuş ve eğitim süresi dört yıla çıkarılmıştır. 1960 yılına kadar bu binada hemşire, ebe ve laborant yetiştirilmiştir.

Zeynep Kamil Hastanesi; Zeynep Kamil Ana ve Çocuk Sağlığı Koruma Cemiyeti, Zeynep Kamil Ebe ve Hemşire Koleji yaptırarak intifa hakkını bir protokolle 99 yıllığına Sağlık Bakanlığına devretmiştir. Okul 1960-1961 eğitim öğretim yılında öğretmen, öğrenci ve diğer bütün teçhizatları ile birlikte bugün bulunduğu binaya taşınmış ve ismi de Zeynep Kamil Sağlık Koleji olmuştur. 1976 yılında sağlık kolejlerinin ismi Sağlık Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir. 

1996’da Sağlık Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında bir işbirliği protokolü imzalanmış ve Bakanlar Kurulu onayı ile ebelik, hemşirelik ve sağlık memurluğu eğitiminin lisans düzeyindeki yüksekokullarda yürütülmesi doğrultusunda karar alınmıştır. Bu kararla birlikte 1996-2000 yılları arasında sağlık meslek liseleri eğitim ve öğretime ara vermiştir. 

Sağlık Bakanlığı 13.11.2000 tarih ve 5677 sayılı yazı ile söz konusu protokolü iptal ettikten sonra 2000-2001 eğitim öğretim yılından itibaren okula gündüzlü olarak laboratuvar teknisyenliği, anestezi teknisyenliği ve ebelik bölümüne öğrenci alınmaya başlanarak okul müdürlüğüne Halit ÖZÜDOĞRU getirilmiştir. Okulumuz 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı okulların Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesi kanunu ile 2006’da Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

Okulumuzda Esma DENİZ, Mesude ULUSOY, Doç. Dr. Fahri ATABEY, Dr. Burhanettin ÜSTÜNEL, Nazım GÖKÇEK, Ayçan YURTSEVER, Fikri OKUT, Halit ÖZÜDOĞRU, Latife ÇİMEN, Adnan YAVUZ müdürlük yapmışlardır. 19.12.2014 tarihinden itibaren okulumuzun müdürü Nursen BAYKAN’dır.

İlk dönem mezunlarını 1949 yılında veren okulumuz, 1997 yılına kadar 36 dönem mezun vermiştir. 2000-2001 döneminde tekrar eğitime başlayan okulumuz 2004 yılında 47. Dönem, 2009 yılında 52. dönem mezunlarını vermiştir.

Okulumuzda Hemşirelik,  Laboratuvar Teknisyenliği, Acil Tıp Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği ve Tıbbi Sekreterlik olmak üzere 5 bölümde  eğitim öğretime devam edilmektedir. 2014-2015 Eğitim öğretim yılıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararlar doğrultusunda hâlen öğrencisi bulunan bu beş bölüm mezun verdikten sonra kapanacak ve okulumuzda Ebe Yardımcılığı, Hasta Bakım Teknisyenliği, Hemşire Yardımcılığı bölümlerine öğrenci alınacaktır.  

Okulumuza öğrenci kabulü MEB’in yapmış olduğu sınav sonucunda (TEOG) puan  sıralamasına   göre yapılmaktadır.

 

Yayın: 2012-12-16 - Güncelleme: 2016-10-27 22:13:44 - Görüntülenme: 1905